[XFA] Who Read This Thread – Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2 1.5.0

Addon Xenforo

[XFA] Who Read This Thread – Ai đã đọc chủ đề cho XenForo 2 1.5.0

Bạn muốn biết ai đã đọc một chủ đề, hoặc ai đang xem một chủ đề, addon này sẽ giúp bạn hiển thị tất cả những thứ trên.

Thread view avatar.png

Tính năng

 • Option :
  • Ai đã đọc chủ đề
   • Kích hoạt/Vô hiệu hóa
   • Diễn đàn được kích hoạt
   • Chế độ hiển thị
    • Avatar
    • Rich Username
   • Vị trí hiển thị
    • Dưới pagenav
    • Trên trả lời nhanh
    • Dưới trả lời nhanh
  • Ai đã xem chủ đề
   • Kích hoạt/Vô hiệu hóa
   • Diễn đàn được kích hoạt
   • hế độ hiển thị
    • Avatar
    • Rich Username
   • Display position
    • Dưới pagenav
    • Trên trả lời nhanh
    • Dưới trả lời nhanh
 • Quyền Forum/Usergroup:
  • Xem ai đã đọc chủ đề này trong chủ đề riêng
  • Xem ai đã đọc chủ đề này trong tất cả các chủ đề
  • Xem ai đang xem chủ đề này trong chủ đề riêng
  • Xem ai đang xem chủ đề này trong tất cả các chủ đề
 • Danh sách người dùng với ngày đọc cho mỗi chủ đề
  • Chỉ cho block Ai đã đọc chủ đề

 

Tải về:

XFA-WhoReadThisThread-1.5.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *