WP Smush Pro v3.9.1 – Plugin nén hình ảnh WordPress

Plugin WordPress

Hello anh em. Mình kể cho anh em câu chuyện thế này. Thằng bạn mình sinh năm 96 học bách khoa cơ khí, rẽ sang IT học được 1 thời gian thì nó cũng build 1 web site về ảnh gái xinh hot gơ các thứ hình như là emgai.us. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày đẹp trời, nó backup data để chuyển sang VPS. Nhìn vào đống ảnh có kích cỡ đâu đó trên dưới 20GB mà bài đăng thì có ít không phải nhiều, nó ngã ngửa các ông ạ. Nó hỏi tôi làm cách nào để giảm dung lượng ảnh mà vẫn giữ được chất lượng của ảnh, thế là tôi đập ngay vào mặt nó cái WP Smush Pro v3.9.1 – Plugin nén hình ảnh WordPress

WP Smush Pro v3.9.1 – Plugin nén hình ảnh WordPress

Phiên bản: Như tiêu đề v3.9.1

Tình trạng: Nulled full vippro

Hướng dẫn cài đặt

Tải file nén về và up lên cài như bao plugin khác

Sau đó kích hoạt lên và xài.

Mình sẽ sớm lên bài hướng dẫn sử dụng Plugin WP Smush Pro cho anh em

Smush Pro features

Smush Pro comes with the following features that will help you resolve your Google PageSpeed opportunities and get the best optimization for your images.

2x CompressionEnjoy more than double the savings using Super-Smush, which uses its advanced compression algorithm to save more than 2x without any drop in visual quality.
Bulk smush unlimited imagesOptimize UNLIMITED images on your site with a click and keep smushing the images you upload in the future automatically.
Smush Pro CDNServe your images from 45 locations around the world. Your site will load fast for every visitor and rank better on speed tests. 10GB monthly bandwidth included.
Backup original imagesOptionally store original images as a backup so you can quickly restore full quality images at any point in time.
Automatic resize & scale“Properly size images” as recommended by Google, so the images fit within the container correctly. One-click solution.
WebP supportAutomatically serve streamlined next-gen images (25% smaller) using Smush Pro’s CDN or the Local WebP feature.
Auto-convert PNG to JPEGConvert PNG (without transparency) to JPEG automatically if it results in smaller file size without a visible drop in quality.
Compress Huge ImagesSave a ton of space by optimizing large images (file size unlimited) with the one-click bulk smush wizard.
Lazy loadingConfigure lazy loading to defer offscreen images, choose custom loading animations, and improve page speed.

Link tải: WP Smush Pro v3.9.1 – Plugin nén hình ảnh WordPress

Chúc anh em cồng thanh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *