Share Shoutbox 1.5.7 by Siropu Xenforo 2 – Tạo phòng chat diễn đàn Xenforo 2

Addon Xenforo

Một tiện ích cho phép bạn tạo phòng chat cho Xenforo 2

Đây là một widget hộp thoại mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có sẵn. Phòng chat real-time, có hỗ trợ bbcode và icon. Có thể tự design icon luôn. Có âm thanh thông báo tin nhắn mới, tag thành viên … vân vân

Demo:

Các tùy chọn :

  1. Khoảng thời gian làm mới Shoutbox – Cho phép bạn đặt khoảng thời gian làm mới cho các tin nhắn mới. Tùy chọn này có thể bị vô hiệu hóa.
  2. Đặt độ dài tin nhắn tối đa cho phép.
  3. Giới hạn hiển thị tin nhắn – Đặt số lượng tin nhắn tối đa để hiển thị khi tải trang.
  4. Xóa những tin nhắn cũ hơn – Cho phép bạn tự động xóa những tin nhắn cũ hơn x ngày.
  5. Bật âm thanh – Bật thông báo bằng âm thanh khi có người chat một tin mới.
  6. Bật hình đại diện – Hiển thị hình đại diện của người dùng ngay lập tức.
  7. Cho phép mã BB – Kiểm soát xem mã BB có được phân tích cú pháp hay không.
  8. Chân trang – Cho phép bạn thêm dữ liệu tùy chỉnh (quảng cáo, thông báo, v.v.) trong chân trang hộp thư quảng cáo.

Nó có quyền của nhóm người dùng để sử dụng hộp thoại, chỉnh sửa / xóa đoạn chat, chỉnh sửa các thứ.

Khi cuộn xuống dưới cùng, những tin cũ hơn sẽ được tải tự động.

Và cuối cùng là link download:

Shoutbox 1.5.7 by Siropu Xenforo 2

Thắc mắc cài đặt hãy cmt bên dưới nhé! ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *