Share code PHP leech nội dung mọi website đơn giản

Share Code

Hôm nay tôi xin chia sẻ cho mọi người cách copy nội dung trang web khác bằng code PHP leech nội dung rất đơn giản. Code này rất đơn giản, chỉ cần tạo một file PHP duy nhất là có thể sử dụng được. Không cần kiến thức lập trình cũng có thể làm tốt.

 

Mình nghĩ code này thích hợp cho anh em làm blogger hoặc mới tập làm wordpress thôi. Chứ còn làm wordpress lâu rồi thì anh có thể tìm ra được khá nhiều tool auto ngon hơn ví dụ như tool Content Crawler auto leech bài viết chẳng hạn.

Tham khảo

Hướng dẫn kích hoạt plugin WP Content Crawler full

Các bước thực hiện:
Đầu tiên bạn phải có hosting. Tạo một file .php và dán đoạn code sau vào:

 

<?php
session_start();
$title = 'Tool Leech Content All site VNvip.Pro';
$key = $title;
$des = $key;
echo '<b>'.$title.'</b>';
if(!isset($_POST['url']) ){
echo '<form action="" method="post">Link bài viết cần leech:<br/><input name="url" type="url" value="" focus="focus"/><br/><input type="submit" value="Leech"/>';
}
else {
$url = $_POST['url'];
$type = $_POST['type'];
$ch = curl_init();
$ua = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36';
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$title = curl_exec($ch);
$title = explode('<title>',$title);
$title = explode('</title>',$title[1]);
$title = explode('|', $title[0]);
$title = trim($title[0]); //Get tiêu đề
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$nd = curl_exec($ch);
$nd = explode('<div class="ndtruyen">',$nd);
$nd = explode('<div class="bai-viet-box">',$nd[1]);
$nd = strip_tags($nd[0], '<img><strong><b><p></p>');
$nd = html_entity_decode($nd, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$nd = preg_replace('#<img(.*?)src="(.*?)"(.*?)>#is','<img src="$2"/>', $nd);
if($title=='') {
$title = "Lỗi Dữ Liệu";
$nd = $title;
}
echo '<font color="green">Đã leech xong! Hãy Copy Và Đăng Lên Web Nha!</font><br/>';
echo '<br/><b>Tiêu Đề Bài Viết</b>:<br/><textarea>'.$title.'</textarea><br/><b>Nội Dung Bài Viết</b>:<br/>
<textarea rows="7">'.trim($nd).'</textarea>';
}
echo '<br/><a class="list-group-item" href=""><b>Quay Lại</b></a>';
?>

 

Code này mình viết để leech truyện từ trang web TruyenTV. Nếu các bạn muốn leech trang khác thì phải sửa đôi chút. Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây. 

Giải thích và tùy chỉnh code:

– Các bạn để ý 2 dòng code sau:

$nd = explode(‘<div class=”ndtruyen”>’,$nd); // bắt đầu lấy nội dung từ đây
$nd = explode(‘<div class=”bai-viet-box”>’,$nd[1]); // kết thúc lấy nội dung

Đó là đoạn mã để xác định nội dung bài viết sẽ được lấy từ đâu đến đâu. Ở trang TruyenTV thì bài viết bắt đầu từ <div class=”ndtruyen”> và đến thẻ <div class=”bai-viet-box”> thì hết nội dung. Nên mình đã khai báo 2 cái đoạn này. 

– Tùy chỉnh code để leech các trang khác:
Đối với các trang khác, các bạn làm như sau: Mở trang cần leech, mở 1 bài viết bất kì, nhấn Ctrl + U để xem mã nguồn web. Tìm đến đoạn có nội dung bài viết. Ví dụ ở trang TruyenTv thì mình tìm được đoạn sau:

 

Từ <div class=”ndtruyen”> là bắt đầu nội dung bài
Kết thúc bài có rất nhiều thẻ. Mình chọn thẻ <div class=”bai-viet-box”> vì thẻ này không bị trùng lặp

Cách tùy chỉnh chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu gặp khó khăn gì hãy bình luận bên dưới mình sẽ giải đáp. 

Chúc các bạn cồng thanh!

2 thoughts on “Share code PHP leech nội dung mọi website đơn giản

    1. cái này bạn phải hiểu code chạy như thế nào , hoặc không thể lấy phần nhỏ thì bạn code xử lí đống text khi đã lấy được. cắt nó ra thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.