Hướng dẫn sửa lỗi The required PHP extension GD could not be found trên xampp và VPS

Lập Trình Website Thủ Thuật PC

Hướng dẫn fix lỗi The required PHP extension GD could not be found. Please ask your host to install this extension khi cài xenforo trên xampp và máy chủ ảo (VPS)

Lỗi này có nghĩa là phần mở rộng (extension) GD chưa được kích hoạt trên xampp , thông thường thì PHP 7 trở lên sẽ không có sẵn phần mở rộng GD, khi cài đặt một số script ví dụ như xenforo thì sẽ báo lỗi như trên. Vậy làm sao để sửa lỗi này?

Cách sửa lỗi The required PHP extension GD could not be found. Please ask your host to install this extension trên Xampp:

  • Bạn tắt Apache đi rồi ấn vào config, sửa file php.ini
  • sau đó tìm dòng ;extension=gd
  • Xoá dấu chấm phẩy ; ở đầu dòng đi và lưu lại
  • Khởi động lại xampp là xong

Cách fix lỗi The required PHP extension GD could not be found. Please ask your host to install this extension trên Vps:

  • Đối với vps thì các bạn mở teminal lên và chạy lệnh sau

sudo apt-get install php7.0-gd

 

Trên đây tôi đã hướng dẫn anh em các fix lỗi The required PHP extension GD could not be found. Please ask your host to install this extension  trên xampp và VPS rồi.

Chúc anh em cồng thanh!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.