Hướng dẫn Mod Rewrite URL cho wapka.org

Lập Trình Website

Trong bài Share Code Blog Merci Làm Trên Wapka.Org mình đã hướng dẫn cách tạo một blog trên wapka rồi. 

Nhưng trong code đó, chưa có mod rewrite url nên mình hướng dẫn cho các bạn trong bài này.

ReWrite url là viết lại url của bạn cho thân thiện để hỗ trợ cho seo tốt hơn, với lại nhìn cái url nó cũng đẹp hơn nữa.

Ví dụ:

  • vnvip.pro/32 (32 là id của bài viết), sau khi mod rewrite thì nó sẽ thành vnvip.pro/huong-dan-mod-rewrite-url-cho-wapka-org

Mặc định trong wapka cũng hỗ trợ rewrite với function :SLUG nhưng khi tiêu đề có cả tiếng việt thì url sẽ có cả tiếng việt luôn, nó không tốt một chú nào cho seo cả.

Hướng dẫn

Khi viết code url thì các bạn viết như sau:

:SLUG(%title%).REPLACE([[“á”,”à”,”ả”,”ạ”,”ã”,”ă”,”ắ”,”ằ”,”ẳ”,”ẵ”,”ặ”,”â”,”ấ”,”ầ”,”ẩ”,”ẫ”,”ậ”], “a”]).REPLACE([[“é”,”è”,”ẻ”,”ẽ”,”ẹ”,”ê”,”ế”,”ề”,”ể”,”ễ”,”ệ”], “e”]).REPLACE([[“í”,”ì”,”ỉ”,”ĩ”,”ị”], “i”]).REPLACE([[“ó”,”ò”,”ỏ”,”õ”,”ọ”,”ô”,”ố”,”ồ”,”ổ”,”ỗ”,”ộ”,”ơ”,”ớ”,”ờ”,”ở”,”ỡ”,”ợ”], “o”]).REPLACE([[“ú”,”ù”,”ủ”,”ũ”,”ụ”,”ư”,”ứ”,”ừ”,”ử”,”ữ”,”ự”], “u”]).REPLACE([[“ý”,”ỳ”,”ỷ”,”ỹ”,”ỵ”], “y”]).REPLACE([“đ”, “d”]);

Copy lại và dùng khi nào cần nhé ^^!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *