Hướng dẫn cài đặt và cấu hình path MongoDB

Thủ Thuật PC

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình path MongoDB (Bản Community Server – miễn phí) trên  windows 10.

Download MongoDB

Truy cập trang https://www.mongodb.com/download-center#community để tải file cài đặt MongoDB phiên bản mới nhất.

Download MongoDB

Cài đặt MongoDB

Click đúp vào file cài đặt MongoDB vừa tải về ở trên.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Chọn ‘I accept the terms in the License Agreement’

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Kiểu setup thì với các bạn chưa quen thì cứ chọn compelete để nó cài đặt tất cả các phần mềm phụ trợ

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh (Custom) thì nó sẽ hiện ra các mục mà bạn muốn caif.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Chọn thư mục lưu data và log cho MongoDB.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Đây là nơi chứ phần mềm MongoDB sau khi cài đặt

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Tạo biến môi trường cho MongoDB

Chuột phải vào biểu tượng computer hoặc vào computer và click chuột phải -> chọn Properites

Chọn mục ‘Advanced system settings’

Chọn tab ‘Advanced’ và click ‘Enviroment Variables’

Thêm thư mục bin của MongoDB vào path

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Chạy thử MongoDB bằng cách mở màn hình cmd hoặc powerShell và chạy lệnh mongo

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows 10

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt MongoDB trên Windows 10. Chúc các bạn thành công!

 

1 thought on “Hướng dẫn cài đặt và cấu hình path MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.