Cách fix lỗi Error: Apache shutdown unexpectedly trong XAMPP

Thủ Thuật PC

Bạn cài XAMPP để học lập trình PHP mà khi háo hức bật lên và khởi động Apache thì XAMPP báo lỗi:
demo lỗi:
Error: Apache shutdown unexpectedly.
9:13:33 PM  [Apache]  This may be due to a blocked port, missing dependencies,
9:13:33 PM  [Apache]  improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
9:13:33 PM  [Apache]  Press the Logs button to view error logs and check
9:13:33 PM  [Apache]  the Windows Event Viewer for more clues
9:13:33 PM  [Apache]  If you need more help, copy and post this
9:13:33 PM  [Apache]  entire log window on the forums
9:18:20 PM  [Apache]  Problem detected!
9:18:20 PM  [Apache]  Port 443 in use by “”C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe” -u “C:\ProgramData\VMware\hostd\config.xml”” with PID 280!
9:18:20 PM  [Apache]  Apache WILL NOT start without the configured ports free!
9:18:20 PM  [Apache]  You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
9:18:20 PM  [Apache]  or reconfigure Apache and the Control Panel to listen on a different port

Ảnh trên mình đã fix nên Apache đang khởi động
Cách fix lỗi Error: Apache shutdown unexpectedly. như sau
Các bạn ấn vào nút Config của Apache, rồi chọn Apache(httpd.conf) dòng đầu tiên và mở nó lên. Các bạn ấn Ctrl+f để mở hộp thoại tìm kiếm : SeverName

Các bạn đổi www.xample.com:80 thành localhost:80, Các bạn đổi cái dòng ý thành localhost:80 là được.
Làm tương tự như vậy với dòng thứ 2 Apache(httpd-sll.conf)

Sau đó lưu lại và khởi động lại xampp là được nhé .

Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *