Addon Watermarker full – Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 beta 7

Addon Xenforo

Với add-on này, các tệp đính kèm hình ảnh trong bài viết sẽ được đánh dấu chìm, và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được độ mờ và chất lượng của nó.

Addon này sẽ back up hình ảnh gốc . Vì vậy, không có lúc nào hình ảnh ban đầu bị thay đổi. Các hình ảnh được đóng dấu sẽ lưu vào bộ nhớ đệm. và bạn có thể sử dụng lại nếu ảnh lỗi.

Tính năng:

 • Hình ảnh gốc sẽ không được thay đổi!
 • Các tệp đính kèm hiện có đã được xử lý
 • Các quyền có thể được sử dụng để kiểm soát ai sẽ thấy hình mờ.
  và thông qua các tùy chọn, trong đó add-on sẽ hoạt động. Điều này cho phép bạn kiểm soát 100%.
 • Hình mờ trên mỗi văn bản
 • Hình mờ theo hình ảnh
 • Hoặc cả hai
 • Thời gian bộ nhớ đệm có thể điều chỉnh hoặc cũng có thể hủy kích hoạt
 • Có thể chọn trong các diễn đàn mà add-on sẽ hoạt động
 • Có thể chọn cho nhóm nào mà hình mờ hiển thị (quyền)

Tải về: X0815-addon-Watermarker-1.0.0 Beta 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *